Viettel Sơn Tịnh

Hỗ trợ nâng cấp, bảo trì, lắp mới, đăng ký mới internet cáp quang, truyền hình Viettel, cáp quang FTTH, camera Viettel Sơn Tịnh, dịch vụ 4G, 5G Viettel, dịch vụ chữ ký số Viettel Sơn Tịnh, đồng hồ thông minh trẻ em và các dịch vụ khác của Viettel Telecom

Internet cáp quang gia đình, quán ăn, cà phê, cửa hàng nhỏ:

100Mbps
HOMET

 • 165.000đ
 • WIFI 2 băng tầng
 • Trả 6th tặng 01th
 • Trả 12th tặng 02th

150Mbps
SUN1T

 • 180.000đ
 • WIFI 2 băng tầng
 • Trả 6th tặng 01th
 • Trả 12th tặng 02th

250Mbps
SUN2T

 • 229.000đ
 • WIFI 2 băng tầng
 • Trả 6th tặng 01th
 • Trả 12th tặng 02th
ribbon yellow left new Viettel Quảng Ngãi, lắp mạng Viettel Quảng Ngãi, Internet Viettel

150Mbps
STAR 1T

 • 210.000đ
 • Modem WIFI +01 Mesh
 • Trả 6th tặng 02th
 • Trả 12th tặng 02th
ribbon yellow left new Viettel Quảng Ngãi, lắp mạng Viettel Quảng Ngãi, Internet Viettel

250Mbps
STAR 2T

 • 230.000đ
 • Modem WIFI +02 Mesh
 • Trả 6th tặng 02th
 • Trả 12th tặng 02th
ribbon yellow left new Viettel Quảng Ngãi, lắp mạng Viettel Quảng Ngãi, Internet Viettel

1000Mbps
STAR 3T

 • 260.000đ
 • Modem WIFI + 03 Mesh
 • Trả 6th tặng 02th
 • Trả 12th tặng 02th

KHÔNG GIỚI HẠN
SUN3T

 • 279.000đ
 • WIFI 2 băng tầng
 • Trả 6th tặng 01th

KHÔNG GIỚI HẠN
STAR3T

 • 299.000đ
 • WIFI+ 3 MESH
 • Trả 6th tặng 01th

Cáp quang doanh nghiệp FTTH

Internet tốc độ cao dành cho doanh nghiệp lớn, quán game net, các cửa hàng, quán cà phê cần cáp quang tốc độ cao và ổn định, các doanh nghiệp cần IP tĩnh làm server dữ liệu hay quản lý.

F90N- 90Mbps

350.000đ/th
 • IP Động
 • WIFI Miễn phí
 • Trả 6th tặng 01th
 • Băng thông quốc tế: 02Mbps
 • Băng thông trong nước: 90Mbps

F90BASIC - 90Mbps

660.000đ/th
 • 01 IP Tĩnh
 • WIFI Miễn phí
 • Trả 6th tặng 01th
 • Băng thông quốc tế: 01Mbps
 • Băng thông trong nước: 90Mbps

F90PLUS- 90Mbps

880.000đ/th
 • 01 IP Tĩnh
 • WIFI Miễn phí
 • Trả 6th tặng 01th
 • Băng thông quốc tế: 03Mbps
 • Băng thông trong nước: 90Mbps

F200N- 200Mbps

1.100.000đ/th
 • 01 IP Tĩnh
 • WIFI Miễn phí
 • Trả 6th tặng 01th
 • Băng thông quốc tế: 02Mbps
 • Băng thông trong nước: 200Mbps

F200BASIC- 200Mbps

2.200.000đ/th
 • 01 IP Tĩnh
 • WIFI Miễn phí
 • Trả 6th tặng 01th
 • Băng thông quốc tế: 04Mbps
 • Băng thông trong nước: 200Mbps

F200PLUS- 200Mbps

4.400.000đ/th
 • 01 IP Tĩnh
 • WIFI Miễn phí
 • Trả 6th tặng 01th
 • Băng thông quốc tế: 06Mbps
 • Băng thông trong nước: 200Mbps

Gói combo internet và tuyền hình tiện lợi

HOMET + Truyền hình

100Mbps
 • Miễn phí WIFI
 • - 185.000đ/th (App TV)
  - 215.000đ/th (Box HD)

SUN1T + Truyền hình

150Mbps
 • Miễn phí WIFI
 • 200.000đ/th (App TV)
  230.000đ/th (Box HD)

SUN2T + Truyền hình

250Mbps
 • Miễn phí WIFI
 • 249.000đ/th (App TV)
  279.000đ/th (Box HD)

STAR1T + Truyền hình

150Mbps
 • Free WIFI + 01 MESH
 • 230.000đ/th (App TV)
  260.000đ/th (Box HD)

STAR2T+ Truyền hình

250Mbps
 • Free WIFI + 02 MESH
 • 265.000đ/th (App TV)
  295.000đ/th (Box HD)

STAR3T+ Truyền hình

1000Mbps
 • Free WIFI + 02 MESH
 • 319.000đ/th (App TV)
  349.000đ/th (Box HD)